Friday, 4 January 2019

Al-Imran Ayat 81

3.3.81
Juz:
3,Surah:3. 
Surah 3, Ayat 81:


.
Ringkasan tafsir;

Ayat ini menjelaskan bahawa nabi-nabi telah berjanji kepada diri mereka sendiri untuk mentaati Allah dengan melaksanakan segala perintah Nya dan meninggalkan tegahan Nya, dan mengambil persetiaan untuk mempercayai tentang kebangkitan para nabi-nabi dan mempercayai kelahiran Muhammad s.a.w. sebagai nabi akhir zaman.

Amatlah jelas maksud ayat ini bahawa nabi yang diturunkan bersama ilmu hikmat dari kitab-kitab Allah, telah mengambil persetiaan masing-masing dari umat nya, iaitu jika sekiranya dibangkitkan Muhammad s.a.w sebagai Nabi, maka hendaklah mereka beriman dengannya dan menolong serta membantunya untuk menyebar agama tauhid (Islam).


.
[previous] [next] [home]


.
RUJUKAN SUMBER, 

Juzuk
3, Surah3 
Terjemahan,
81~90,
[GS] https://sites.google.com/site/pomepurekl/2/1  
Ulasan surah 3;  
[GS]
https://t.co/Kf2lMbI0X8     


.

Tuesday, 18 December 2018

Al-Imran Ayat 48

3.3.48 
Juz:3,Surah:3
Surah 3, Ayat 48:
.

Ringkasan tafsir;

Allah telah mengajar Nabi Isa menulis dengan sangat bagus tulisan karangannya dan memberi ilmu pengetahuan Taurat dari kitab Nabi Musa dan selepas itu mengajar pula kitab Injil yang diwahyukan kepada Nabi Isa, dan mengajar menyampaikan kepada kaumnya sebagai petunjuk kepada mereka.

.
[previous] [next] [home]


.
RUJUKAN SUMBER,

Juzuk
3, Surah3   
Terjemahan, 41~50,
[GS] https://sites.google.com/site/warongpanas/1-1/1
Ulasan surah 3;  
[GS]
https://t.co/Kf2lMbI0X8      

Monday, 20 June 2016

Surah Al-Baqarah (80~82)Juz:1,Surah:2.
Surah 2, Ayat 80~82:
.
Ringkasan tafsir;

Ayat 80; 
Orang-orang Yahudi berkata, “tidaklah kami masuk neraka , melainkan hanya sekejap sahaja”.  Maka Allah menyeru kepada Nabi Muhammad supaya berkata kepada kaum Yahudi itu, “Adakah kamu telah berjajnji dengan Allah ? maka tidaklah sekali-kali Tuhan mungkir janji, atau kamu hanya pemperkatakan sesuatu keatas Allah, sedangkan kamu tidak mengetahuinya”.

Ayat 81;
Allah menambah bahawa “barang siapa yang mengerjakan kesalahan , sehingga telah melampau kesalahan nya itu, maka mereka akan menjadi ahli neraka dan mereka kekal didalam nya.

Kedua ayat ini adalah jelas bahawa kaum Yahudi tahu akan hukuman yang akan diterimanya apabila membuat kesalahan, dan menganggap kesalahan mereka itu kecil (Kufur dan syirik). Tapi Allah telah menyangkal sangkaan mereka itu, bahawa mereka akan kekal selamanya dalam neraka jahanam. Tetapi sekiranya mereka kekal beriman dan amal soleh kepada Kitab Allah, maka Allah akan ampunkan dosa nya ...  1.2.82.

Ayat 82;
Ayat ini jelas menyatakan bahawa sekiranya mereka “beriman” dan “beramal soleh” akan masuk syurga dan kekal didalam buat selamanya.

.
[Previous] [Next

.
Sumber,
Terjemahan (1.2.71~80);
[GS]
https://t.co/auowD5I3V3
Terjemahan (1.2.81~90);
[GS] https://sites.google.com/site/channel1site/5/1
Ulasan (1.2);
[GS]
https://t.co/0EUkXravGr 
Pautan


Sunday, 31 May 2015

Property For LEASESOP
Proses Urusan Jual/Beli Rumah   (Ver: 1.3)

LANGKAH 1:  Persetujuan persefahaman haraga jual/beli rumah berkaitan;
                1.  MOU antara penjual dan pembeli.
                2.  Penyediaan fotostat kad pengenalan penjual dan pembeli.

LANGKAH 2:  Penyediaan dokumen oleh penjual;
1.  Dokumen S&P original & salinan (yang disimpan oleh bank/penjual).
2.  Dokumen Gran Rumah/Tanah/Strata Title (yang disimpan oleh bank/penjual).
3.  Dokumen pinjaman bank (deed of assignment), jika ada.
4.  Dokumen lampiran penilian harta (dari bank/lain-lain agensi), jika ada.
5.  Penyata inbois terkini bil Yuran Selenggara (JMB/JMC),
6.  Penyata inbois terkini bil Api dan Elektrik.
7.  Penyata inbois terkini bil IWK (kubahan).
8.  Penyata inbois terkini bil Cukai Pintu.
9.  Penyata inbois terkini bil Cukai Tanah.
10.  Penyata inbois terkini bil baki hutang dengan bank oleh penjual, jika ada

                Nota:       Pihak guaman akan uruskan untuk “item 3” hingga “item 8”.   Walau bagaimana pun jika pihak penjual
                                mampu sediakan “bil penyata/statement” tersebut adalah lebih baik untuk lebih cepat proses jual beli.

LANGKAH 3:  Penyediaan dokumen oleh pembeli;
                1.  Salinan fotostat kad pengenalan.
                2.  Salinan fotostat penyata gaji (jika beli rumah murah).
                3.  Surat kelayakan pembelian rumah, jika ada.
                4.  Surat kelayakan pinjaman bank, jika ada.

LANGKAH 4:  Ke Pejabat Guaman, dan serah tugas kepada guaman,
                1.  Serah MOU jual beli antara penjual & pembeli.
                2.  Serah salinan kad pengenalan penjual & pembeli.
                3.  Serah dokumen S&P original dan salinan (jika tiada hutang bank).
                4.  Serah dokumen S&P salinan (jika masih ada hutang bank).
                5.  Serah dokumen pinjaman bank - deed of assignment (jika masih ada hutang bank).
               
                Nota:       1. Rumah murah, proses jualbeli/tukar hak milik dari  6 bulan hingga 1 tahun.
                                2. Rumah sederhana/mahal, proses jualbeli/tukar hak milik  dari 1 bulan hingga 6 bulan.               

LANGKAH 5:  Pembeli berhasrat untuk pinjaman bank;
                1. Sediakan S&P terbaru (jualbeli antara penjual & pembeli).
                2. Sediakan surat pelepasan/kebenaran/kelulusan dari LPHS (jika rumah murah).
                3. Sediakan salinan fotostat kad pengenalan/slip gaji/penyata kwsp/penyata cukai pendapatan.

LANGKAH 6:  Apabila semua diatas sudah selesai (jual beli), maka bermula penyerahan rumah kepada pembeli
                          Pihak guaman sediakan perkara berikut;
                                1. Dokumen S&P terbaru, original dan salinan asal.
                                2. Dokumen S&P lama (original dipegang oleh bank, dan salinan dipegang oleh penjual).
                3.  Penyata inbois terkini bil Yuran Selenggara (JMB/JMC),
                4.  Penyata inbois terkini bil Api dan Elektrik.
                5.  Penyata inbois terkini bil IWK (kubahan).
                6.  Penyata inbois terkini bil Cukai Pintu.
                7.  Penyata inbois terkini bil Cukai Tanah.
                8.  Pengesahan pembayaran hutang bank selesai oleh penjual
                9.  Surat pengesahan rumah itu telah kosong oleh penjual (jika rumah itu disewakan).
                                10.  Penyerahan 1 set kunci rumah.

JIKA ANDA INGIN BELI DAN JUAL RUMAH, HUBUNGI KAMI SEGERA;
knajid.group@yahoo.com
najid.kausar@gmail.com