Friday, 4 January 2019

Al-Imran Ayat 81

3.3.81
Juz:
3,Surah:3. 
Surah 3, Ayat 81:


.
Ringkasan tafsir;

Ayat ini menjelaskan bahawa nabi-nabi telah berjanji kepada diri mereka sendiri untuk mentaati Allah dengan melaksanakan segala perintah Nya dan meninggalkan tegahan Nya, dan mengambil persetiaan untuk mempercayai tentang kebangkitan para nabi-nabi dan mempercayai kelahiran Muhammad s.a.w. sebagai nabi akhir zaman.

Amatlah jelas maksud ayat ini bahawa nabi yang diturunkan bersama ilmu hikmat dari kitab-kitab Allah, telah mengambil persetiaan masing-masing dari umat nya, iaitu jika sekiranya dibangkitkan Muhammad s.a.w sebagai Nabi, maka hendaklah mereka beriman dengannya dan menolong serta membantunya untuk menyebar agama tauhid (Islam).


.
[previous] [next] [home] [Jawi


.
RUJUKAN SUMBER, 

Juzuk
3, Surah3 
Terjemahan,
81~90,
[GS] https://sites.google.com/site/pomepurekl/2/1  
Ulasan surah 3;  
[GS]
https://t.co/Kf2lMbI0X8     


.

via,
knajid.alexall@gmail.com
(recover; knajid.alexall@gmx.com).
(BS mail; knajid.alexall.Mencari@blogger.com)

Tuesday, 18 December 2018

Al-Imran Ayat 48

3.3.48 
Juz:3,Surah:3
Surah 3, Ayat 48:
.

Ringkasan tafsir;

Allah telah mengajar Nabi Isa menulis dengan sangat bagus tulisan karangannya dan memberi ilmu pengetahuan Taurat dari kitab Nabi Musa dan selepas itu mengajar pula kitab Injil yang diwahyukan kepada Nabi Isa, dan mengajar menyampaikan kepada kaumnya sebagai petunjuk kepada mereka.

.
[previous] [next] [home] [Jawi


.
RUJUKAN SUMBER,

Juzuk
3, Surah3   
Terjemahan, 41~50,
[GS] https://sites.google.com/site/warongpanas/1-1/1
Ulasan surah 3;  
[GS]
https://t.co/Kf2lMbI0X8      


.

via,
knajid.alexall@gmail.com
(recover; knajid.alexall@gmx.com).
(BS mail; knajid.alexall.Mencari@blogger.com)