Sunday, 31 May 2015

Property For LEASESOP
Proses Urusan Jual/Beli Rumah   (Ver: 1.3)

LANGKAH 1:  Persetujuan persefahaman haraga jual/beli rumah berkaitan;
                1.  MOU antara penjual dan pembeli.
                2.  Penyediaan fotostat kad pengenalan penjual dan pembeli.

LANGKAH 2:  Penyediaan dokumen oleh penjual;
1.  Dokumen S&P original & salinan (yang disimpan oleh bank/penjual).
2.  Dokumen Gran Rumah/Tanah/Strata Title (yang disimpan oleh bank/penjual).
3.  Dokumen pinjaman bank (deed of assignment), jika ada.
4.  Dokumen lampiran penilian harta (dari bank/lain-lain agensi), jika ada.
5.  Penyata inbois terkini bil Yuran Selenggara (JMB/JMC),
6.  Penyata inbois terkini bil Api dan Elektrik.
7.  Penyata inbois terkini bil IWK (kubahan).
8.  Penyata inbois terkini bil Cukai Pintu.
9.  Penyata inbois terkini bil Cukai Tanah.
10.  Penyata inbois terkini bil baki hutang dengan bank oleh penjual, jika ada

                Nota:       Pihak guaman akan uruskan untuk “item 3” hingga “item 8”.   Walau bagaimana pun jika pihak penjual
                                mampu sediakan “bil penyata/statement” tersebut adalah lebih baik untuk lebih cepat proses jual beli.

LANGKAH 3:  Penyediaan dokumen oleh pembeli;
                1.  Salinan fotostat kad pengenalan.
                2.  Salinan fotostat penyata gaji (jika beli rumah murah).
                3.  Surat kelayakan pembelian rumah, jika ada.
                4.  Surat kelayakan pinjaman bank, jika ada.

LANGKAH 4:  Ke Pejabat Guaman, dan serah tugas kepada guaman,
                1.  Serah MOU jual beli antara penjual & pembeli.
                2.  Serah salinan kad pengenalan penjual & pembeli.
                3.  Serah dokumen S&P original dan salinan (jika tiada hutang bank).
                4.  Serah dokumen S&P salinan (jika masih ada hutang bank).
                5.  Serah dokumen pinjaman bank - deed of assignment (jika masih ada hutang bank).
               
                Nota:       1. Rumah murah, proses jualbeli/tukar hak milik dari  6 bulan hingga 1 tahun.
                                2. Rumah sederhana/mahal, proses jualbeli/tukar hak milik  dari 1 bulan hingga 6 bulan.               

LANGKAH 5:  Pembeli berhasrat untuk pinjaman bank;
                1. Sediakan S&P terbaru (jualbeli antara penjual & pembeli).
                2. Sediakan surat pelepasan/kebenaran/kelulusan dari LPHS (jika rumah murah).
                3. Sediakan salinan fotostat kad pengenalan/slip gaji/penyata kwsp/penyata cukai pendapatan.

LANGKAH 6:  Apabila semua diatas sudah selesai (jual beli), maka bermula penyerahan rumah kepada pembeli
                          Pihak guaman sediakan perkara berikut;
                                1. Dokumen S&P terbaru, original dan salinan asal.
                                2. Dokumen S&P lama (original dipegang oleh bank, dan salinan dipegang oleh penjual).
                3.  Penyata inbois terkini bil Yuran Selenggara (JMB/JMC),
                4.  Penyata inbois terkini bil Api dan Elektrik.
                5.  Penyata inbois terkini bil IWK (kubahan).
                6.  Penyata inbois terkini bil Cukai Pintu.
                7.  Penyata inbois terkini bil Cukai Tanah.
                8.  Pengesahan pembayaran hutang bank selesai oleh penjual
                9.  Surat pengesahan rumah itu telah kosong oleh penjual (jika rumah itu disewakan).
                                10.  Penyerahan 1 set kunci rumah.

JIKA ANDA INGIN BELI DAN JUAL RUMAH, HUBUNGI KAMI SEGERA;
knajid.group@yahoo.com
najid.kausar@gmail.com